2013. június 3.

Tékozló Isten - Szegedi egyetemisták istentisztelete


Vasárnap este ökumenikus ifjúsági istentiszteletet tartott a szegedi evangélikus ifjúság. A zenei szolgálat, igeolvasás és imádkozás mellett most a prédikáció is az ifjak kezébe került. A téma a tékozló fiú története volt, Gömbös Tamás történész hallgató prédikált, a liturgiát Cserháti Sándor végezte.

A megjelent 30-40 fiatal arról hallhatott a szószékről, hogy Isten mindenféle számítgatás és leckéztetési szándék nélkül szeret minket, akik valaha világra jöttünk ezen a Földön. Szertelen szeretetét mi sem jellemzi jobban, mint hogy az őt egyszer már elhagyó tékozló fiát is őszinte örömmel és mindenféle nevelő célzatú magyarázás nélkül fogadja és fogadja vissza családjába. Minket ugyanígy szeret, és ha ezt elhisszük, megértjük a Megváltás valódi lényegét.

Az ifjúsági énekeket a szegedi evangélikusok zenekara játszotta, akik szintén szép számmal jelenvoltak az alkalmon. Az istentisztelethez úrvacsorai közösség is kapcsolódott, ahol a jelenlévők egy nagy körben állva adhatták tovább egymásnak az ostyát és a kelyhet, így érezve igazán az összetartozás, asztalközösség élményét.

A vasárnapi alkalom egy folyamatnak lehetett a kezdő állomása, szeptembertől már havonta várjuk a Szegedre érkező érdeklődő egyetemistákat, akik számára a nagyon nyitott és sok közös programot tartó egyetemi ifi közösséget is ajánljuk.

Győrffy Lajos

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése