2011. december 6.

Élménybeszámoló: Ifjúsági hétvége Piliscsabán - Áldás vagy átok?


A mai napon egy novemberi hétvége élményeinek beszámolóját olvashatjátok a Pálóczi házaspártól (Php), akik Piliscsabán vettek részt az EKE által szervezett ifihétvégén. Fogadjátok szeretettel írásukat!


Ismét ifjúsági hétvége került megrendezésre Piliscsabán. Körülbelül 60-70 fiatal gyűlt össze az ország különböző részéről. Sok ismerős és sok számomra még ismeretlen fiatallal találkozhattam. Nagyon jó hangulatban telt a hétvége, amelynek fókuszában egy kérdés volt: „Áldás vagy átok alatt élsz?”.

Nagyon hangsúlyossá vált számomra, hogy ha Isten nélkül élem az életem, akkor átok alatt élek. Bármilyen ijesztően is hangzik ez így van.  Mit jelent ez? Itt nem sikertelenségről, vagy balszerencséről van szó, hanem arról, hogy életem célt tévesztet, nem illeszkedik bele Isten tervébe, bűneim következményeként életem távol marad Istentől, sőt ez akár végérvényessé is válhat. De van valaki, aki ezt az átkot magára vállalta és helyettem szenvedett büntetést, elhagyatottságot az én bűneimért. Ő Jézus Krisztus, Isten fia, aki azért jött, hogy megmentsen engem és téged is. Hiszen mindnyájan bűnösök vagyunk és ebből egyedül Jézus tudna kihúzni minket. És ha ezt engedjük neki, akkor minden megváltozik. Az életem kimenekül az átok alól, és immáron áldás alatt élhetek. Isten áldása és szeretete alatt. Hiszen Ő megáldja az övéit, nem biztos, hogy testi, sokkal inkább lelki javakkal.

Arra is rájöttem ezen a hétvégén, hogy nagyon fontos a Neki való szolgálat. És azzal, hogy áldást kapok tőle, ezt az áldást tovább adva áldássá válhassak mások számára. Sokszor úgy éreztem, hogy kicsi és kevés vagyok ehhez. Ez valóbban így is lenne, ha egyedül lennék. De ha az Úr van velem, akkor az erőtlenségemet Ő erővel tölti meg. Csak az a fontos, hogy olyan legyek, mint a folyóvíz mellé ültetett gyümölcsfa, amelynek gyökere az éltető víz felé húz és így folyamatosan terem gyümölcsöt, sőt a termése mások számára szomjoltó lesz.  Így kell az én szívemnek  is Jézus éltető szava felé „húznia”. Ez csak úgy lehetséges, ha igazán közel vagyok hozzá, ha minden nap elcsendesedek, imádkozok és keresem az Ő akaratát. Ez másként nem megy. És te? Áldás, vagy átok alatt élsz?


Kedves olvasó te is részt vehetsz ilyen ifjúsági hétvégén és nyári heteken is. Tájékozódni az eke.lutheran.hu oldalon tudsz.

Php. hídépítők

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése